16 aprīlis, 2021

Tiešsaistes kultūras un valodas projekts “Prieks iepazīties!”Š.g. 28. aprīlī plkst. 18:30 aicinām Tevi uz tikšanos tiešsaistē (Zoom platformā), kur ar mums kopā būs divi itāļu viesi, kas dzīvo, studē vai strādā Latvijā. 60 minūšu laikā abi viesi dalīsies savos iespaidos par dažādiem savas dzīves, darba un valodas aspektiem un salīdzinās Latvijas un Itālijas kultūras.

Šāda iniciatīva ir veidota ar mērķi tuvāk iepazīt itāļu kopienu Latvijā, uzsākt nākotnes sadarbības, kā arī vairāk apgūt itāļu valodu un kultūru.

Pasākums ir bezmaksas. Pasākums norisināsies itāļu valodā, tāpēc vēlamas priekšzināšanas itāļu valodā vismaz A1 līmenī.

Moderatore – Rita Tura. 

Lūdzam apstiprināt savu dalību, sūtot e-pastu uz: info@litalii.lv


Progetto culturale e linguistico online: "Piacere di conoscerti!"

Vi invitiamo il 28 aprile alle ore 18:30 a partecipare ad un incontro online (piattaforma Zoom) dove saremo in compagnia di due ospiti italiani che vivono, studiano o lavorano in Lettonia. Per 60 minuti i due ospiti condivideranno con noi la loro esperienza in Lettonia sui vari aspetti della vita, del lavoro, della lingua e metteranno a confronto la cultura lettone con quella italiana.

Tale iniziativa è stata creata con lo scopo di conoscere meglio la comunità italiana in Lettonia, mettere le basi per collaborazioni future e acquisire conoscenze della lingua e della cultura italiana.

L’evento sarà moderato da Rita Tura.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti coloro, che possiedono una conoscenza di base della lingua italiana.

Vi preghiamo gentilmente di confermare la vostra presenza inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@litalii.lv