Grāmatas autors Valerio Perna – vidusaustrumeiropas valstu vēstures speciālists ir grāmatu “Polijas vēsture starpkaru laikaposmā” un “Galeaco Čāno. Operācija “Polija”” autors, darbojies specializētos žurnālos, publicējis pētījumus par Polijas, Krievijas un Baltijas valstu vēsturi un papildinājis zināšanas Prāgas, Varšavas, Ļubļanas un Latvijas universitātē.