11 oktobris, 2021

Sarunas par mākslu - 21. oktobrī

Un percorso attraverso le immagini che hanno ispirato Dante nella descrizione del suo viaggio ultraterreno e, nello stesso tempo, una panoramica sulle opere figurative che la Commedia ha ispirato nel corso dei secoli, fino ad oggi, a dimostrazione delle suggestioni e delle emozioni che ancora quest’opera è in grado di suscitare. 

 

Ceļojums caur attēliem, kas iedvesmoja Danti viņa pārpasaulīgā ceļojuma aprakstā, un vienlaikus pārskats par figuratīviem darbiem, ko Dantes Komēdija ir veicinājusi gadsimtu gaitā, līdz pat mūsdienām, apliecinot šī darba varenību un emocijas, ko tas joprojām spēj izraisīt.

Lūdzam pieteikties lekcijai Zoom platformā, sūtot e-pastu uz info@litalii.lv.

Norises valoda – itāļu.
Dalība - bezmaksas.

Pasākums notiek  š.g. 21. oktobrī plkst. 18:30  mākslas zinātnieka Lorenzo Ferrarese vadībā, XXI Itāļu valodas nedēļas ietvaros sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Latvijā.