08 oktobris, 2013

XIII settimana della lingua italiana nel mondo

Laikā no 14. līdz 20. oktobrim Latvijā norisināsies "XIII Itāliešu valodas nedēļa pasaulē"
Šogad visas ar pasākumu saistītās aktivitātes norisinās tēmas "Pētniecība, atklājumi, novatorisms: zinību Itālija" ietvaros.
Esiet laipni aicināti uz visiem pasākumiem!
Programma ŠEIT.
 ***
Dal 14 al 20 ottobre si svolgeranno in Lettonia le attività legate alla XIII settimana della lingua italiana nel mondo
"Ricerca, scoperta, innovazione - l'Italia dei saperi” - sarà il tema della "XIII Settimana della Lingua italiana nel mondo".
Siete cordialmente invitati a tutte le attività di vostro interese! 
Il programma QUI.