17 maijs, 2013

Spīķeru koncertzālē notiks Imanta Ziedoņa „Krāsainu pasaku” bilingvālā izdevuma atvēršana

Imantam Ziedonim veltītā mēneša ietvaros 2013. gada 22. maijā plkst. 17.00. Spīķeru koncertzālē notiks Imanta Ziedoņa „Krāsainu pasaku” izdevuma itāliešu un latviešu valodā atvēršana, kuru laidusi klajā Itālijas izdevniecība „Damocle Edizioni” Paolo Pantaleo tulkojumā. Tulkojums veikts no oriģinālvalodas. Tulkotāja interešu lokā ilggadēji ir gan latviešu literatūras klasika, gan laikmetīgā literatūra, kuru tulkotājs uzskata par būtisku vērtību, lai tuvinātos Latvijas kultūras izpratnei un garīgajam mantojumam. Ilustrācijas izdevumam veidojusi māksliniece Margarita Fjodorova.

„Krāsainu pasaku” bilingvālā izdevuma tapšana ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas literatūras popularizēšanai ārvalstīs, jo dod iespēju iepazīt Imanta Ziedoņa literāro devumu ne tikai citā valodā un kultūrtelpā, bet arī palīdz iepazīt latviešu valodu un literatūru. Līdz šim bilingvālā izdevumā izdots vienīgi „Krāsainu pasaku” tulkojums franču valodā. Zīmīgi, ka Imanta Ziedoņa „Krāsainas pasakas” bilingvāli itāliešu un latviešu valodā iznāk 2013. gada maijā, pieminot dzejnieka jubileju, kā arī pasaku pirmizdevuma 40 gadu jubileju.

Par plašu un ilgstošu „Krāsainu pasaku” izmantojumu 2012. gadā Imants Ziedonis saņēma Autortiesību bezgalības balvu. Pasakas pirmoreiz iznākušas 1973. gadā un vairākkārt izdotas atkārtoti. Grāmata līdz šim tulkota lietuviešu, franču, angļu, vācu, rumāņu, bulgāru, krievu, poļu, armēņu, gruzīnu u.c. valodās, saņēmusi IBBY Hansa Kristiana Andersena Goda diplomu (1976). Pasakas izdotas skaņu ierakstā, komponētas, publicētas dažādos kopkrājumos, kļuvušas par pamatu mākslas izstādei, kā arī grāmatas un skaņu plates izdevumam „Color Tales” Amsterdamā (2011), savukārt „Zaļā pasaka” pārtapusi Rozes Stiebras un Anitas Jansones animācijas filmā (1977), kā arī iestudēta izrādēs Latvijā un Francijā (2012). 2013. gadā Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” plāno izveidot „Krāsainu pasaku” digitālo spēli.

22. maijā „Krāsainu pasaku” bilingvālā izdevuma atvēršanas pasākumā Imanta Ziedoņa pasakas latviešu un itāliešu valodā lasīs mūziķis Goran Gora un itāliete Roberta Russo, lasījumus papildinās grupas „Sus Dungo” muzikālās starpspēles.
  
Sarīkojumā piedalīsies izdevniecības „Damocle Edizioni” īpašnieks Pierpaolo Pregnolato, kā arī tulkotājs un ilustratore. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodinās Latvijas Republikas kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Itālijas vēstnieks Latvijā Giovanni Polizzi.

Pēc pasākuma grāmata pret ziedojumiem būs pieejama ikvienam interesentam. Ieeja pasākumā bez maksas.

Pasākumu organizē Kultūras ministrija, Itālijas vēstniecība Latvijā, Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” un izdevniecība „Damocle Edizioni”.Presentazione presso la sala da concerti Spikeri dell’edizione bilingue del libro di Imants Ziedonis „Favole colorate”.


Nell’ambito del mese delle manifestazioni dedicate a Imants Ziedonis il 22 maggio 2013 alle ore 17.00 presso la sala da concerti Spikeri verrà presentato il libro Krāsainas pasakas - Favole colorate pubblicato dalla Damocle Edizioni in lettone e in italiano, nella traduzione di Paolo Pantaleo. La traduzione è stata fatta dalla lingua originale. Il traduttore da molti anni si interessa di letteratura lettone, sia classica sia contemporanea, che egli considera un valore essenziale per avvicinarsi alla comprensione della cultura e del patrimonio spirituale lettone. La copertina del libro è stata creata dall’illustratrice Margarita Fjodorova.

La creazione di un’edizione bilingue delle Favole colorate costituisce un passo importante per la diffusione della conoscenza all’estero della letteratura lettone, perché dà la possibilità di incontrare l’opera letteraria di Imants Ziedonis non solo in un’altra lingua e spazio culturale, ma aiuta anche a conoscere la lingua e la letteratura lettone. Finora in un’edizione bilingue è stata pubblicata solo la traduzione francese delle Favole colorate. È significativo che le Favole colorate di Imants Ziedonis in edizione bilingue lettone-italiana vengano pubblicate nel maggio del 2013, nella ricorrenza dell’ottantesimo compleanno del poeta, e del quarantesimo anniversario della prima edizione delle favole.

Per il prolungato successo delle Favole colorate nel 2012 Imants Ziedonis è stato insignito del premio Autortiesību bezgalības balva. Le favole sono state pubblicate per la prima volta nel 1973 e ripubblicate più volte. Il libro è stato finora tradotto in lituano, francese, inglese, tedesco, rumeno, bulgaro, russo, polacco, armeno, georgiano e in altre lingue ed ha ottenuto il Premio Hans Christian Andersen (1976). Le favole sono state trasformate in audiolibro, sono state musicate, sono state pubblicate in varie raccolte, sono diventate soggetto per una mostra artistica. Esiste inoltre l’edizione in libro e disco musicale „Color Tales” pubblicata ad Amsterdam (2011). La Favola verde si è trasformata in un cartone animato di Roze Stiebra ed Anita Jansone (1977), ed è stata messa in scena in vari spettacoli in Lettonia e in Francia (2012). Nel 2013 la fondazione di Imants Ziedonis „Viegli” progetta di creare il gioco digitale delle Favole colorate.

Nel corso dell’evento di presentazione dell’edizione bilingue delle Favole colorate di Imants Ziedonis il 22 maggio si assisterà alla lettura in lettone e in italiano di alcune favole con intermezzi musicali del gruppo „Sus Dungo”.

Parteciperanno all’evento il direttore editoriale della Damocle Edizioni, Pierpaolo Pregnolato, il traduttore e l’illustratrice. Ospiti d’onore saranno il Ministro della Cultura della Lettonia Sig.ra Žaneta Jaunzeme-Grende e l’Ambasciatore d’Italia Giovanni Polizzi.

Al termine dell’evento tutti gli interessati potranno acquistare il libro per una donazione. L'entrata è libera.

L’evento è organizzato dal Ministero della Cultura della Lettonia, dall’Ambasciata d’Italia in Lettonia, dalla fondazione di Imants Ziedonis „Viegli” e dalla Damocle Edizioni.