Kontakti


SIA "L'ITALII"
Lāčplēša iela 36-4a, Rīga
Reģ. Nr. 40103640168
tel. 29858202
info@litalii.lv
Seko mums arī twitter un  facebook.

Inga Kalniņa


Ja visi ceļi ved uz Romu, tad manējais ir atvedis uz L'ITALII. Varbūt Tu nekad vēl neesi bijis/-usi Itālijā vai arī vēl tikai plāno turp doties, tad es vēlos Tevi jau tagad iedrošināt caur lietām/vietām/cilvēkiem sākt to iepazīt sev apkārt. Un sveicinu jau tagad Tevi mūsu klubā! Lai tad, kad būsi jau atgriezies/-usies ar savām sajūtām no Itālijas, Tu varētu padalīties savā pieredzē arī ar mums.

E-pasts: inga.kalnina@litalii.lv

Ieva Smiļģe (bloga redaktore)

Ja reiz saskarsies ar itāļu kultūru, atpakaļceļa vairs nav! Tieši tā notika ar mani! Pirms dažiem gadiem sāku mācīties itāļu valodu un tajā mirklī manām acīm pavērās pavisam jauna pasaule - Itālijas vēsture, daba, tradīcijas, māksla, arhitektūra, kino, literatūra, virtuve un cilvēki! Brīnišķīga pasaule!
Tagad, kad esmu izlēmusi savu nākotni veidot Itālijā, labprāt dalīšos ar saviem iespaidiem, izjūtām un atklājumiem, lai palīdzētu arī Tev šo pasauli atklāt! Ja Tev rodas jautājumi par un ap dzīvi Itālijā, ar prieku palīdzēšu rast uz tiem atbildi!

E-pasts: ieva.smilge@gmail.com MŪSU PASNIEDZĒJI


Valentina Coppola


Mana mīlestība pret valodām dzima, kad mācījos valodu licejā Itālijā, Ankonā, kur esmu dzimusi un dzīvoju ar savu ģimeni līdz 2010.gadam. Tādejādi es atklāju pasauli ar neskaitāmām durvīm. Pateicoties valodām, atklāju ceļošanas nozīmi, satikšanās bagātību un likteņa burvību!

2005.gadā es pabeidzu studijas Mačeratas universitātē, studiju programmā Mediazione Linguistica, un drīz pēc tam sāku strādāt kādā importa/eksporta uzņēmumā. Trīs gadus vēlāk izlēmu pamest šo darbu - bija vēl par agru, lai es paliktu sēžam pie rakstāmgalda. 2010.gadā devos uz Spāniju, lai piedalītos Eiropas Brīvprātīgā darba projektā, tā noslēguma sāku strādāt Eiropas projektu nozarē. Tam visam pa vidu esmu arī mācījusi angļu valodu jauniešu grupām, mēģinot parādīt, cik ļoti svarīgi ir iepazīt dažādas valodas un kultūras.

Liktenis mani atveda uz Rīgu, kur man ir dota iespēja mācīt manu dzimto - itāļu - valodu. Entuziasma pilna esmu gatava mesties šajā jaunajā piedzīvojumā!

La mia passione per le lingue nasce al liceo linguistico di Ancona dove sono nata e dove ho vissuto con la mia famiglia fino al 2010. Ho scoperto un mondo con tante porte. Ho scoperto l'importanza dei viaggi, la ricchezza degli incontri e la magia del destino, grazie alle lingue.

Nel 2005 mi sono laureata in Discipline della Mediazione Linguistica all' Università di Macerata e di lì a poco sono stata assunta in una compagnia di import-export. Dopo tre anni ho deciso di lasciare il lavoro; era troppo presto per fermarmi dietro ad una scrivania. Nel 2010 mi sono trasferita in Spagna grazie ad un progetto di volontariato europeo e al termine del quale ho iniziato a lavorare nell'ambito di progetti europei. Ho inoltre insegnato inglese a gruppi di ragazzi adolescenti, cercando di trasmettere l'importanza della conoscenza delle lingue e delle culture diverse.


Il destino mi ha portato a Riga dove mi è stata offerta la possibilità di insegnare la mia lingua, l'italiano. Sono pronta ad affrontare questa nuova avventura con entusiasmo!
Nicola Corcelli


Es esmu dzimis Fodžā, Dienviditālijā, un tieši tur sākās mana pieredze kā "skolotājam" - mācoties vidusskolas pēdējā klasē, devos uz pēcpusdienas nodarbībām bērniem un palīdzēju atkārtot mācību vielu. Šī pieredze izkliedēja visas manas šaubas - pēc vidusskolas beigām pārvācos uz Kieti pilsētu, lai mācītos komunikācijas un valodas attīstības psiholoģiju. 2008.gadā, pēc universitātes pabeigšanas, pārliecībā, ka savu nākotni pavadīšu skolā, es pārvācos uz Turīnu, Ziemeļitālijā, kur darbojos projektā, kas veltīts multikulturālām klasēm Turīnas provinces vidusskolās un tehniskā novirziena skolās. 2012.gadā noslēdzās mana darbība Turīnā, taču "kad vienas durvis aizveras, otras atveras", un durvis, kas atvērās man, bija Rīga. Sekojot (nedaudz) savam piedzīvojumu garam un (ļoti) savai sirdij, es izlēmu pārcelties uz Latvijas galvaspilsētu, lai iegūtu jaunu, eiropeiskāku pieredzi, kas šobrīd jau ir kļuvusi par manu dzīves stilu.

Man ļoti patīk mācīt un, man šķiet, ka tas ir viss, ko dzīvē esmu spējīgs darīt, man patīk kontaktēties ar studentiem, palīdzēt uzlabot viņu valodas zināšanas, man patīk pēc katras lekcijas dzirdēt, ka ir iegūtas jaunas zināšanas un man patīk pašam iemācīties kaut ko jaunu no maniem studentiem. Es labprāt izmantoju alternatīvas mācību metodes, taču es arī dievinu mācību grāmatas, kas, manuprāt, ir mācību procesā nepieciešams instruments. Tomēr vairāk par visu man patīk pļāpāt itāļu valodā, jo "pļāpāšana" ir labākais veids, kā iemācīties jaunu valodu!


Sono nato a Foggia nel sud Italia ed è lì che si è consumata la mia prima esperienza come“insegnante”, ero all’ultimo anno del liceo quando andavo in un centro per il doposcuola dei bambini e davo ripetizioni, quell’esperienza ha fugato ogni mio dubbio, infatti finita la scuola mi trasferisco a Chieti dove studio psicologia della comunicazione e psicologia dello sviluppo del linguaggio, nel 2008 dopo la laurea, sicuro che il mio futuro sarebbe stato speso nella scuola, mi trasferisco nel nord a Torino dove seguo un progetto dedicato alle classi multiculturali degli istituti tecnici e licei della provincia di Torino; nel 2012 si chiude la mia esperienza torinese, ma “per una porta che si chiude c’è un portone che si apre” ed il portone per me si chiamava Riga, infatti seguendo (un po’) il mio spirito di avventura e (tanto) il cuore decido di trasferirmi nella capitale Lettone per fare una nuova esperienza più “europea” esperienza che oggi è diventata il mio stile di vita.

Mi piace insegnare molto e mi sembra che nella vita sono capace solo di fare questo; del mio lavoro mi piace il contatto con gli studenti, passarci piano piano nuove abilità linguistiche, mi piace ascoltare, lezione dopo lezione, le nuove competenze acquisite, mi piace imparare cose nuove dai miei studenti, mi piacciono i metodi alternativi di insegnamento ma adoro anche il libro di testo che è uno strumento importante all’interno del processo di apprendimento e sopratutto mi piace chiacchierare in italiano, perché “il chiacchierare” è il modo migliore per imparare una lingua.
Davide Antonio Scardino 


Esmu dzimis un līdz 20 gadu vecumam audzis Sicīlijā, kad aizraušanās ar mūziku mani aizveda uz Milānu, kur sākumā studēju, bet pēc tam strādāju. Tieši Milānā es iepazinu Latviju un, pēc pirmajiem ceļojumiem uz Rīgu, es sapratu, ka tā ir vieta, kur vēlētos dzīvot.

Mana interese par pasniegšanu radās vidusskolas studiju laikā, nevis kā ideja par iespējamo nākotnes profesiju, bet gan raugoties tieši no skolēna skatu punkta. Man likās ļoti interesants fakts, ka rezultāti skolēnu vidū ir tik atšķirīgi, lai arī skolotājs ir viens un runā visiem saprotamā valodā. Ar laiku es sapratu, ka katram no mums ir savs veids kā uztvert mācību vielu, un, ka jebkura priekšmeta pasniegšanā, ir svarīgi atrast to atslēgu, kas ļauj saprast jēgu. Tam nepieciešama arī laba deva radošuma, fantāzijas un spējas mainīt savu pieeju, vadoties pēc tā ar ko mums paredzēts saskarties. Tā kā esmu arī mūziķis un skaņu inženieris, šie pēdējie ir aspekti, kas man ļoti patīk, un kurus es vienmēr cenšos izmantot savā pasniegšanas metodē. Tādējādi pasniegšana priekš manis ir interesants un izklaidējošs radošas komunikācijas un kultūru apmaiņas veids.


Sono nato in Sicilia e lì sono cresciuto fino ai miei 20 anni, quando la passione per la musica mi ha portato a Milano, inizialmente per studio, successivamente per lavoro. È stato lì che ho conosciuto la Lettonia e dopo i primi viaggi qui a Rīga, ho capito che questo sarebbe stato il posto in cui avrei voluto vivere. 

Il mio interesse per l'insegnamento nasce dai tempi del liceo, non come idea di una possibile mia professione futura, bensì dal punto di vista dello studente. Trovavo molto interessante infatti, la disomogeneità dei risultati tra gli studenti, nonostante il professore fosse uno e parlasse una lingua comune a tutti. Capii col tempo, che ognuno di noi infatti, ha il proprio modo di apprendere e, nel processo di insegnamento di qualsiasi cosa, è fondamentale trovare le chiavi che permettono di far assimilare un concetto. Ciò richiede anche buone dosi di creatività, fantasia e capacità di modificare il proprio metodo, rispetto a chi si ha davanti. Essendo anche musicista e tecnico del suono, questi ultimi sono aspetti che amo e che cerco sempre di utilizzare nel mio modo di insegnare. Questo fa si, che l'insegnamento sia per me, un mezzo di comunicazione creativo e di scambio culturale interessantissimo e divertente.