Kontakti


SIA "L'ITALII"
Lāčplēša iela 36-4a, Rīga
Reģ. Nr. 40103640168
tel. 29858202
info@litalii.lv
Seko mums arī twitter un  facebook.

Inga Kalniņa


Ja visi ceļi ved uz Romu, tad manējais ir atvedis uz L'ITALII. Varbūt Tu nekad vēl neesi bijis/-usi Itālijā vai arī vēl tikai plāno turp doties, tad es vēlos Tevi jau tagad iedrošināt caur lietām/vietām/cilvēkiem sākt to iepazīt sev apkārt. Un sveicinu jau tagad Tevi mūsu klubā! Lai tad, kad būsi jau atgriezies/-usies ar savām sajūtām no Itālijas, Tu varētu padalīties savā pieredzē arī ar mums.

E-pasts: inga.kalnina@litalii.lv

Ieva Smiļģe (bloga redaktore)

Ja reiz saskarsies ar itāļu kultūru, atpakaļceļa vairs nav! Tieši tā notika ar mani! Pirms dažiem gadiem sāku mācīties itāļu valodu un tajā mirklī manām acīm pavērās pavisam jauna pasaule - Itālijas vēsture, daba, tradīcijas, māksla, arhitektūra, kino, literatūra, virtuve un cilvēki! Brīnišķīga pasaule!
Tagad, kad esmu izlēmusi savu nākotni veidot Itālijā, labprāt dalīšos ar saviem iespaidiem, izjūtām un atklājumiem, lai palīdzētu arī Tev šo pasauli atklāt! Ja Tev rodas jautājumi par un ap dzīvi Itālijā, ar prieku palīdzēšu rast uz tiem atbildi!

E-pasts: ieva.smilge@gmail.com MŪSU PASNIEDZĒJI


Valentina Coppola


Mana mīlestība pret valodām dzima, kad mācījos valodu licejā Itālijā, Ankonā, kur esmu dzimusi un dzīvoju ar savu ģimeni līdz 2010.gadam. Tādejādi es atklāju pasauli ar neskaitāmām durvīm. Pateicoties valodām, atklāju ceļošanas nozīmi, satikšanās bagātību un likteņa burvību!

2005.gadā es pabeidzu studijas Mačeratas universitātē, studiju programmā Mediazione Linguistica, un drīz pēc tam sāku strādāt kādā importa/eksporta uzņēmumā. Trīs gadus vēlāk izlēmu pamest šo darbu - bija vēl par agru, lai es paliktu sēžam pie rakstāmgalda. 2010.gadā devos uz Spāniju, lai piedalītos Eiropas Brīvprātīgā darba projektā, tā noslēguma sāku strādāt Eiropas projektu nozarē. Tam visam pa vidu esmu arī mācījusi angļu valodu jauniešu grupām, mēģinot parādīt, cik ļoti svarīgi ir iepazīt dažādas valodas un kultūras.

Liktenis mani atveda uz Rīgu, kur man ir dota iespēja mācīt manu dzimto - itāļu - valodu. Entuziasma pilna esmu gatava mesties šajā jaunajā piedzīvojumā!

La mia passione per le lingue nasce al liceo linguistico di Ancona dove sono nata e dove ho vissuto con la mia famiglia fino al 2010. Ho scoperto un mondo con tante porte. Ho scoperto l'importanza dei viaggi, la ricchezza degli incontri e la magia del destino, grazie alle lingue.

Nel 2005 mi sono laureata in Discipline della Mediazione Linguistica all' Università di Macerata e di lì a poco sono stata assunta in una compagnia di import-export. Dopo tre anni ho deciso di lasciare il lavoro; era troppo presto per fermarmi dietro ad una scrivania. Nel 2010 mi sono trasferita in Spagna grazie ad un progetto di volontariato europeo e al termine del quale ho iniziato a lavorare nell'ambito di progetti europei. Ho inoltre insegnato inglese a gruppi di ragazzi adolescenti, cercando di trasmettere l'importanza della conoscenza delle lingue e delle culture diverse.


Il destino mi ha portato a Riga dove mi è stata offerta la possibilità di insegnare la mia lingua, l'italiano. Sono pronta ad affrontare questa nuova avventura con entusiasmo!
Nicola Corcelli


Es esmu dzimis Fodžā, Dienviditālijā, un tieši tur sākās mana pieredze kā "skolotājam" - mācoties vidusskolas pēdējā klasē, devos uz pēcpusdienas nodarbībām bērniem un palīdzēju atkārtot mācību vielu. Šī pieredze izkliedēja visas manas šaubas - pēc vidusskolas beigām pārvācos uz Kieti pilsētu, lai mācītos komunikācijas un valodas attīstības psiholoģiju. 2008.gadā, pēc universitātes pabeigšanas, pārliecībā, ka savu nākotni pavadīšu skolā, es pārvācos uz Turīnu, Ziemeļitālijā, kur darbojos projektā, kas veltīts multikulturālām klasēm Turīnas provinces vidusskolās un tehniskā novirziena skolās. 2012.gadā noslēdzās mana darbība Turīnā, taču "kad vienas durvis aizveras, otras atveras", un durvis, kas atvērās man, bija Rīga. Sekojot (nedaudz) savam piedzīvojumu garam un (ļoti) savai sirdij, es izlēmu pārcelties uz Latvijas galvaspilsētu, lai iegūtu jaunu, eiropeiskāku pieredzi, kas šobrīd jau ir kļuvusi par manu dzīves stilu.

Man ļoti patīk mācīt un, man šķiet, ka tas ir viss, ko dzīvē esmu spējīgs darīt, man patīk kontaktēties ar studentiem, palīdzēt uzlabot viņu valodas zināšanas, man patīk pēc katras lekcijas dzirdēt, ka ir iegūtas jaunas zināšanas un man patīk pašam iemācīties kaut ko jaunu no maniem studentiem. Es labprāt izmantoju alternatīvas mācību metodes, taču es arī dievinu mācību grāmatas, kas, manuprāt, ir mācību procesā nepieciešams instruments. Tomēr vairāk par visu man patīk pļāpāt itāļu valodā, jo "pļāpāšana" ir labākais veids, kā iemācīties jaunu valodu!


Sono nato a Foggia nel sud Italia ed è lì che si è consumata la mia prima esperienza come“insegnante”, ero all’ultimo anno del liceo quando andavo in un centro per il doposcuola dei bambini e davo ripetizioni, quell’esperienza ha fugato ogni mio dubbio, infatti finita la scuola mi trasferisco a Chieti dove studio psicologia della comunicazione e psicologia dello sviluppo del linguaggio, nel 2008 dopo la laurea, sicuro che il mio futuro sarebbe stato speso nella scuola, mi trasferisco nel nord a Torino dove seguo un progetto dedicato alle classi multiculturali degli istituti tecnici e licei della provincia di Torino; nel 2012 si chiude la mia esperienza torinese, ma “per una porta che si chiude c’è un portone che si apre” ed il portone per me si chiamava Riga, infatti seguendo (un po’) il mio spirito di avventura e (tanto) il cuore decido di trasferirmi nella capitale Lettone per fare una nuova esperienza più “europea” esperienza che oggi è diventata il mio stile di vita.

Mi piace insegnare molto e mi sembra che nella vita sono capace solo di fare questo; del mio lavoro mi piace il contatto con gli studenti, passarci piano piano nuove abilità linguistiche, mi piace ascoltare, lezione dopo lezione, le nuove competenze acquisite, mi piace imparare cose nuove dai miei studenti, mi piacciono i metodi alternativi di insegnamento ma adoro anche il libro di testo che è uno strumento importante all’interno del processo di apprendimento e sopratutto mi piace chiacchierare in italiano, perché “il chiacchierare” è il modo migliore per imparare una lingua.Anna Upeniece - Upeniete


Jau kopš bērnības aizrāvos ar mūziku, īpaši ar dziedāšanu. Iesākot mācīties operdziedāšanu J.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā manī radās dziļā interese par itāļu valodu, gribēju saprast itāļu operas un spēt runāt šajā brīnišķīgajā valodā. Pamazām un ar lielo aizrautību sāku apgūt itāļu valodu gan skolā, gan privātajos kursos. Pēc mūzikas skolas beigšanas es iestājos Latvijas Kultūras Akadēmijā Starpkultūru sakaru Latvija-Itālija fakultātē. Otrajā kursā man radās iespēja piedalīties Erasmus programmā, Itālija pilsētā, Sjēnā. Dzīve Itālijā man iedeva iespēju ikdienā komunicēt itāliski dažādās dzīves situācijās, saprast reģionālās atšķirības, iepazīt Itāliju “no iekšpuses”. Tāpēc, pēc Erasmus programmas beigšanas es nolēmu palikt uz pastāvīgu dzīvi Itālijā. Savu augstāko izglītību es ieguvu A. Corelli konservatorijā, Messinā (Sicīlija) Mūzikas pedagoģijas fakultātē. Konservatorijā paralēli mācījos arī operdziedāšanu soprāna Silvijas Dalla Benetta klasē. Mūzikas studiju laikā es aktīvi uzlaboju manas itāļu valodas zināšanas skolā Laboling, Sicīlijā, un ieguvu Sjēnas Universitātes sertifikātus CILS C2 un DITALS. Šobrīd par savām dzīvesvietām uzskatu gan Latviju, gan Itāliju. Itālijā pārsvarā nodarbojos ar mūzikas mācīšanu bērniem, bet Latvijā ar lielu prieku mācu itāļu valodu.

Fin dalla tenera età studiavo musica professionalmente, in particolare canto. Ho cominciato a studiare canto lirico a Riga, presso la Scuola di musica J. Medins  e proprio in quegli anni è nata in me una profonda curiosità verso la lingua italiana. Volevo capire tutte le opere scritte in italiano e poter parlare questa meravigliosa lingua. Pian piano e con una grande passione ho cominciato a studiare l’italiano sia a scuola, sia in corsi privati. Dopo il diploma mi sono iscritta all’Accademia di Cultura della Lettonia in facoltà di Relazioni internazionali tra l’Italia e la Lettonia. Al secondo anno di studi ho deciso di partecipare al programma Erasmus a Siena. La vita in Italia mi ha offerto la possibilità di comunicare in italiano nella vita quotidiana, di capire le differenze regionali, di conoscere l’Italia “da dentro”. Perciò, dopo l’Erasmus non ho esitato a prendere la decisione di rimanere in Italia per viverci. Mi sono laureata al Conservatorio A. Corelli di Messina in Didattica della Musica. Contemporaneamente agli studi didattici ho studiato anche canto lirico nella classe del soprano Silvia Dalla Benetta. Durante gli studi musicali ho migliorato anche le mie conoscenze linguistiche presso la scuola Laboling, in Sicilia e ho ottenuto i certificati CILS C2 e DITALS, entrambi rilasciati dall’Università per stranieri di Siena. Oggi vivo sia in Italia che in Lettonia. In Italia mi occupo dell’insegnamento di musica ai bambini, mentre in Lettonia insegno l’italiano con grande piacere ed entusiasmo.
Baiba Mazkalniņa


Man ir bijusi tā laime iemācīties runāt itāļu valodā, kas ir viena no skaistākajām valodām pasaulē, un esmu gatava palīdzēt arī citiem to apgūt. Itāļu valodas mācīšana man nav tikai darbs, tā ir arī hobijs. Mācu valodu ar aizrautību, esmu vienmēr atvērta jaunām idejām un iespējām. Paldies arī maniem studentiem, kuri man palīdz, lai nodarbības kļūtu interesantākas, aizraujošākas un efektīvākas!!!

Ho avuto la fortuna di imparare a parlare in italiano che è una delle più belle lingue nel mondo, e sono pronta ad aiutare anche gli altri a parlarlo. Per me insegnare l’italiano non è solo il lavoro, ma anche l’hobby. Insegno con entusiasmo, sono sempre aperta verso nuove idee ed opportunità. Grazie anche ai miei studenti che mi aiutano a rendere le lezioni più interessanti, divertenti ed efficaci!!!Diāna Jevdokimova Pigni
Kopš pašas bērnības man patika mācīties svešvalodas un kad esmu izaugusi, esmu aizrāvusies ar itāļu valodu - manuprāt, visskaistāko pasaulē. Drīz dzīves ceļš atveda mani uz Milānu, kur esmu nodzīvojusi trīs gadus un kur esmu izveidojusi savu ģimeni. Atgriežoties Latvijā, man radās vēlme mācīt itāļu valodu bērniem. Tā esmu nonākusi līdz L'ITALII, kur biju sagatavojusies Sjēnas Universitātes CILS līmeņa C2 eksāmena veiksmīgai nokārtošanai un kur šobrīd organizēju radošās darbnīcas, kas palīdz bērniem apgūt itāļu valodu caur spēlēm, dažādiem uzdevumiem un videomateriāliem.  Es ļoti mīlu bērnus, tāpēc strādāt ar tiem man sagādā lielu prieku.

Fin da piccola amavo studiare le lingue straniere, così quando sono cresciuta mi sono appassionata particolarmente per l’italiano, che a mio parere e’ la lingua più bella del mondo. In seguito, le vie della vita mi hanno portato a Milano, dove ho vissuto per circa tre anni mettendo su famiglia. Dopo essere rientrata con tutta la famiglia in Lettonia, col tempo, mi e’ venuto un forte desiderio d’insegnare l'italiano ai bambini. Così sono arrivata a "L'ITALII", dove mi ero anche preparata all'esame CILS, livello C2 dell'Università di Siena che ho passato con successo. All'Italii attualmente organizzo dei Workshops che aiutano i bambini ad imparare l'italiano divertendosi attraverso giochi, esercizi ed attività didattica di vario tipo. Amo molto i bambini, per cui lavorare con loro mi riempie il cuore di gioia.